OBAVIJEST O AUTORSKIM PRAVIMA

Sve fotografije na stranici su pod autorskim pravom ArtMediaM. Nije dozvoljeno spremiti, preuzimati i komercijalno koristiti fotografije za blogove, web stranice, myspace, bannere, dizajn, postere, CD-i, knjige ili nešto drugo BEZ dozvole autora.

Licenca naknada za prava korištenja fotografija temelji se na upotrebi fotografije - ovisno o mediju, veličini i položaju fotografije, teritoriju i trajanju licence. Molim, kontaktirajte u bilo koje vrijeme putem e-maila ili telefona i dobiti čete individualnu ponudu.
Ako fotografije želite koristiti za neprofitne projekte gotovo sigurno će to biti besplatno.

Neovlašteno korištenje fotografija, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Poštujte autorska prava !!!